Invitatia nr. 26 din 8-11-2012

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 8 noiembrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-octombrie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea organizării unui eveniment festiv cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea Depoului CFR din Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2013, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unor tichete sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor pentru persoane decedate, fără moştenitori.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre pentru prelungirea dării în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 194 mp., situat în incinta Grădiniţei nr.5 din str. Independenţei, nr.10 către Spitalul de Urgenţă Petroşani-Centru de Sănătate Mintală pe o perioadă de 15 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijoace fixe din patrimoniul privat al
Municipiului Petrosani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 36 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1860 mp., situată în str. Livezeni.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind completarea art.2 al HCL nr.315/2012 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) nr.70/2012 pentru „EXTINDERE SPATIU DE PRODUCTIE SI CONCESIONARE TEREN” in str. Independentei ,nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp, situat în strada 9 Mai, nr.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp, situat în strada 9 Mai, nr.12.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie ale Clubului Copiilor şi Elevilor şi Clubului Sportiv Şcolar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2012.

18.Diverse

Petroşani, 02 noiembrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed