Invitatia nr. 26 din 5-9-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 5 septembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 12,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.7 Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Petroşani 4 septembrie 2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed