Invitatia nr. 26 din 19-11-2014

şEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 noiembrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea Municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii elevilor sportivi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani şi a cadrului didactic îndrumător, d-na Popa Adriana, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive din anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani al evenimentului ,,Miss Upet – ediţia a VI-a 2014”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 41/2014 pentru acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 14 noiembrie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed