Invitatia nr. 25 din 28-10-2014

şEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 octombrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.23 din CAPITOLUL 70.02, Subcapitolul , B.Secţiunea de dezvoltare din cadrul art.2 al HCL nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 24 octombrie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed