Invitatia nr. 25 din 2-9-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 2 septembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.257/2013 pentru aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Petroşani 2 septembrie 2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed