Invitatia nr. 24 din 24-10-2012

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 octombrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani la 30.09.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani la 30.09.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind redistribuirea sumelor reprezentând cheltuieli de personal, între unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul municipiului Petroşani, pentru plata salariilor aferente lunii octombrie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie Petro Aqua al evenimentului prin care se vor sărbători 75 de ani de la realizarea Coloanei Infinitului la Atelierele Centrale Petroşani şi 75 de ani de la înfiinţarea Şcolii de zbor fără motor aparţinând Aeroclubului Petroşani, în luna noiembrie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Parohia Romano-Catolică, al evenimentului prin care se vor sărbători 125 de ani de existenţă a Bisericii Romano-Catolice din Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării ,,Miss UPET 2012”, ediţia a IV-a, alături de Liga Studenţilor Universităţii din Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea şi implementarea proiectului ,,Pro Familia”, din cadrul Programului socio-educativ cu acelaşi nume, derulat de către Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Extindere reţele termoficare aferente PT23”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea evacuării domnului Şardi Adrian din locuinţa situată în Petroşani, str.T.Vladimirescu, nr.16, Pav.D3, sc.1, ap.4, pe care o ocupă abuziv.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.( nr.70/2012 pentru ,,Extindere spaţiu de producţie şi concesionare teren” în str. Independenţei, nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30,0 mp. situată în str. Ángel Saligny.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 47 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu, bl.5, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 81 mp, notat în CF 62243(CF 62243-C4-U2) Petroşani, situat în strada Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 33 mp, situat în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Oituz.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp, situat în strada Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp, situat în strada 9 Mai, nr.1440.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 114 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.18/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie, notat în CF nr. 62170-C1-U2 Petroşani, situat în strada Eroilor, f.nr.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Sorana Georgescu Gorjan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Diverse

Petroşani,18 octombrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed