Invitatia nr. 24 din 22-8-2013

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 22 august 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind validarea domnului PASCU VIOREL în funcţia de consilier local
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind validarea domnului RAD MIHAIL MARIUS în funcţia
de consilier local
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 63.000 lei în vederea organizării unei acţiuni festive cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.500 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 de ani de căsătorie anul acesta cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în luna octombrie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului de Pozitie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Nr.211/2008 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de salubrizare al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si deszapezire în municipiul Petrosani prin contract de concesiune.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Caritas Alba Iulia -Asistenţă Socială a terenului în suprafaţă de 497 mp. ,notat în CF 3125 Petroşani, nr.topo 343/53/2/4/26, pe o perioadă de 10 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,5 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 280 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, zona Cinematograf Victoria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 85 mp. situat în strada Măgurii, nr.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 285 mp. situat în strada Uzinei, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 82 mp. situat în strada Viitorului, nr.18/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a construcţiilor în suprafaţă de 467 mp. şi a terenului în suprafaţă de 709 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.22A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Diverse

Petroşani,14 august 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed