Invitatia nr. 23 din 24-9-2014

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 septembrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor aprilie-august 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea tipăririi lucrării ,,Povestiri Petrilene” a dramaturgului ion Desideriu Sîrbu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei unităţii locale de sprijin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind declararea Sfintei Muceniţe Varvara ca patron spiritual al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a Parcului Pieţei Centrale de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.6/2005 încheiat cu dl. Epureanu Aristide.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) nr.u95/2013 pentru obiectivul : ,,Construire spaţiu comercial “ în str. Morii, nr.24( DN 66, f.n.)
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) nr.P46/2014 pentru obiectivul :,,Spaţiu prestări servicii” în DN 66, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 3 parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str.1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12,84 mp., situat în str. Avram Iancu, zona bl.9, către S.C. Madona S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 6,25 mp., situat în str.Aviatorilor, zona bl.22, către S.C. GMP AUTOHD S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp., situat în str.Horea, zona bl. 63 B, către dl. Kameniczki Lucian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 9,05 mp., situat în str.Aviatorilor, zona bl. 42, către Anghel Georgeta şi Anghel Traian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 51 mp., situată în str.Stadionului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Diverse

Petroşani, 19.09.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed