Invitatia nr. 23 din 14-8-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 14 august 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.10 din Hotărârea nr.198/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi oraşul Aninoasa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, A.D.I. TERMOFICARE VALEA JIULUI ’’.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 14 august 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed