Invitatia nr. 22 din 2-9-2014

SEDINTA CL DIN 3.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 3 septembrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 62.000 lei în vederea organizării unei acţiuni festive cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2014
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia Klavier Art al Festivalului – concurs Klavier Art, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 5 – 7 decembrie 2014
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize în vederea implementării proiectului ,,Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 2 septembrie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed