Invitatia nr. 22 din 10-10-2012

SEDINTA CL DIN 10.10.2012

DISPOZIŢIA NR.1429 /2012
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani în şedinţă de îndată pentru data de 10 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 şi art.68, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Articol unic: Convoacă Consiliul Local al Municipiului Petroşani în şedinţă de îndată pentru data de 10 octombrie 2012, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind redistribuirea sumelor reprezentand cheltuieli de personal, intre unitatile de invatamant cu personalitate juridica din cadrul municipiului Petrosani, pentru plata salariilor aferente lunii septembrie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 9 octombrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI AVIZAT:
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed