Invitatia nr. 21 din 5-10-2012

SEDINTA DE INDATA A CL PETROSANI

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 5 octombrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota, Ungaria, în perioada 12-15 octombrie 2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,4 octombrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed