Invitatia nr. 21 din 28-8-2014

SEDINTA CL DIN 28.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 august 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru organizarea ,,Târgului de produse tradiţionale” ediţia a IV-a, în luna octombrie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea coorganizării Simpozionului ,,Universitaria Simpro 2014” , alături de Universitatea din Petroşani, în perioada 10-11 octombrie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzii Mihai Viteazu cu strada Carol Schreter din Municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzii 1 Decembrie 1918 cu strada Nicolae Titulescu din Municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani cu Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în caz de Inundaţii Petro Aqua în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Hope for Life Valea Jiului” a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr.90, în suprafaţă de 18,32 mp., pe o perioadă de 3 ani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.7458/2012, încheiat cu Asociaţia Pensionarilor pentru ajutor de deces şi ajutor reciproc Petroşani, cu 5 ani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.452/2013, încheiat cu Asociaţia Pensionarilor pentru ajutor de deces şi ajutor reciproc Petroşani, cu 5 ani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.9390/2009, încheiat cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Valea Jiului” – Petroşani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15129/2003 încheiat cu Partidul Conservator – Filiala Petroşani, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.P 61/2014 pentru obiectivul ,,Construire spălătorie auto şi birouri” în municipiul Petroşani, DN 66, f.n
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp.,situată în str. Independenţei, zona bl.27.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp.,situată în str. Saturn.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp.,situată în str. Timişoarei (în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 89,80 mp.,situată în Masivul Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Spaţiu depozitare, în suprafaţă de 47 mp, notat în CF nr.62172 – C1 – U3, Petroşani, situat în strada Constantin Mille (P.T.Nr. 15).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 27 mp. situat în strada 1 Mai, nr.12 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 231 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 183 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80 mp. situat în strada Viitorului, nr.22/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 190 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.28/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 282 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.29/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 204 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.23/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 142 mp. situat în strada George Enescu, nr.23/6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 772 mp. situat în strada Fabricii, nr.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia de validare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor consilieri locali în Consiliile de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor consilieri locali în cadrul comisiei comune Petroşani-Varpalota-Ungaria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Diverse

Petroşani,22.08.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed