Invitatia nr. 20 din 29-7-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 iulie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi a instituţiilor publice locale, cu sau fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului public local de asistenţă socială în Direcţia de asistenţă socială Petroşani, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 25 iulie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed