Invitatia nr. 20 din 26-9-2012

SEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 septembrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local începând cu ora 15,00, având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la Chişinău, în Republica Moldova, în perioada 13-15 octombrie 2012.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţămând preuniversitar din Municipiul Petroşani.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în zona turistică Parâng.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public local de asistenţă socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor burse sociale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a Lucrărilor de Intervenţii – pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş tip şarpantă la bl.10, strada Institutului din municipiul Petroşani”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al H.C.L. nr.307/2011 privind înregistrarea municipiului Petroşani în Sistemul electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea coorganizării Simpozionului Internaţional Multidisciplinar „Universitatea SIMPRO 2012” alături de Universitatea Petroşani, în perioada 11 – 14.10.2012.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 85 mp, situată în strada Avram Iancu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp, situată în strada Independenţei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren şi suprafaţă de 197,0 mp, situată în strada Carpaţi nr.1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp, situată în strada General Vasile Milea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp, situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp,situată în strada Independenţei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp, situată în strada Independenţei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 327 mp.situat în strada Plopilor nr.5.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp, situat în strada 9 Mai, nr.17.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 56 mp, situat în strada Gării.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Gen.Vasile Milea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Viitorului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 27 mp, situat în strada St.O.Iosif.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 608 mp situat în strada Mioriţa, nr.9.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 225 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U1) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.1
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 126 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U3) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 221 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U5, CF 62243-C4-U6) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.5-6
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 311 mp, notat în CF 62243 (CF 62243-C4-U4, CF 62243-C4-U7) Petroşani, situat în strada Livezeni, nr.3, ap.4-7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Petroşani
-Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30. Diverse

Petroşani, 21 septembrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed