Invitatia nr. 20 din 19-8-2014

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 august 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 16,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al Festivalului Naţional de Muzică Folk ,,Cântec pentru prieteni “ – Testament Tatiana Stepa , în perioada 22-23 august 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 18 august 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed