Invitatia nr. 2 din 30-1-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 30 ianuarie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu denumirea ,,TERMOFICARE SERV S.R.L.”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.975 lei în vederea achiziţionării a 300 exemplare din cartea ,,Petroşani, comoara din grădina Carpaţilor” aparţinând autorului Tiberiu Vinţan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de contractare a serviciilor sociale pe anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,SF.VARVARA”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind cuprinderea imobilului situat în strada Dr. Ing. Căprar I. Nicolae, nr. 3B în fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 200 mp., notat în CF 968 Livezeni, nr.topo 4784/1, 4785/1/10/2/2/P/10/A20 din domeniul public al municipiului petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea transferului fără plată al autoturismului Skoda Octavia cu număr de înmatriculare HD-15-PMP către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.15/2013 pentru ,,AMENAJARE SPAŢII VERZI ŞI CONSTRUIRE SPAŢIU PUBLIC DE AGREMENT” în str. Griviţa Roşie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Independenţei, zona Şcolii nr.6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str.Independenţei, zona PT nr.4.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în str. Independenţei, zona PT nr.4.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. Independenţei, zona Staţiei Meteo.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp. situată în str.9 Mai, zona Autogara Normandia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10,45 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 27 mp., situat în strada 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în strada 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 67 mp., notat în CF 63018 Petroşani, situat în str.N.Bălcescu, nr.10/5, 10/6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25. Proiect de hotărâre privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” doamnei LUCREŢIA GABROVEANU.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pentru anul 2013.

27.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handcap grav pe semestrul II 2013.

28.Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2013.

29.Diverse

Petroşani, 23 ianuarie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed