Invitatia nr. 2 din 17-1-2012

SEDINTA DE INDATA

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

INVITATIE

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 ianuarie 2012, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2011.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Petroşani, 17 ianuarie 2012

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed