Invitatia nr. 19 din 30-8-2012

;EDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 30 august 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării serviciilor rezultate din implementarea proiectului,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2011-iunie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.311 lei în vederea editării şi tipăririi volumului „Cazinoul Muncitoresc din Colonia de Jos a Petroşaniului, Corso de la George Enescu la A.L.R.U.S.”, aparţinând autorului Marian Boboc.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre pentru suplimentarea cu 433,74 lei a sumei aprobate prin HCL nr.210/2011 şi HCL nr.322/2011.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor consilieri locali în cadrul comisiei comune Petroşani – Varpalota – Ungaria în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire între cele două comunităţi.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare parc zona Cartier Parâng din municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii doamnei Maschio Gizela de la plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului II 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Schi-Turism Montan PRO-PARÂNG a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,40 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor schimburi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea evacuării numitei Urzica Marcela din locuinţa situată în Petroşani str. T.Vladimirescu, nr.16, Pav. D3, sc.2, ap.22, pe care o ocupă abuziv.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp., situat în strada Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în strada Carpaţi, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 mp., situat în strada Venus, către S.C. TED INTERNAŢIONAL 2000 S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp., situat în strada Oituz, către S.C. TED INTERNAŢIONAL 2000 S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp., situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp., situată în str. Timişoara (în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36 mp. situat în str. Universităţii – zona Jiul Shopping Center – parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 10 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918 – zona Staţionar Piaţa Victoriei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp., situată în str. Gen. V. Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp., situată în strada 1 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în strada Aviatorilor, încintă Piaţa Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 40 mp., situat în strada 22 Decembrie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918, nr.114.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 317 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.47/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului de tip « spaţiu administrativ » în suprafaţă de 187,57 mp. situat în municipiul Petroşani ,str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29. Raport privind evaluarea rezultatelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul programului ,,Europa pentru cetăţeni”.

30.Diverse

Petroşani, 24 august 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed