Invitatia nr. 19 din 18-7-2013

SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 18 iulie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, în vederea depunerii pentru finanţare prin Fondul ONG în România, a proiectului ,,Daria-Dezvoltare, asistenţă şi reabilitare pentru integrarea şi acceptarea copiilor cu dizabilităţi sau în situaţii de risc”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Nr.171/2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.11773/2010 încheiat cu Asociaţia ,,Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi”, cu 3 ani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei unităţii locale de sprijin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str. G-ral Dragalina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp., situată în Masivul Parâng, zona C.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie situat în str. Izvorului, nr.8.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12Proiect de hotărâre pentru înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al asocierii în participaţiune între Municipiul Petroşani şi S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2013.

16.Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2013.

17.Diverse

Petroşani,12 iulie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed