Invitatia nr. 18 din 5-7-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 5 iulie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune între Municipiul Petroşani şi U Craiova S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Asociaţia Proconsulting din Petroşani, în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU DMI 2.1 a proiectului « Sunt tânăr şi îmi decid cariera».
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 4 iulie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed