Invitatia nr. 18 din 17-7-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 iulie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – construcţie in suprafata de 47 mp., situat în str.C.Mille (P.T. Nr.15) din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren in suprafata de 89,80 mp. notat in CF 968 Livezeni, nr. topo 4784/1, 4785/1 din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp.,situată în str.Oltului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 14 mp.,situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp.,situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie, în suprafaţă de 54 mp., notat în CF nr.62168-C1-U2 Petroşani, situat în strada Nicolae Titulescu (P.T. Nr. 9 B).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 56 mp. situat în strada Aviatorilor, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2014.

10.Raport privind stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol 2010-2014 pentru semestrul I al anului 2014, conform art.7, alin.4 din Ordinul Nr. 95/153/1998/3241/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

11.Diverse

Petroşani, 11.07.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed