Invitatia nr. 17 din 31-7-2012

SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 iulie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Petroşani pentru persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat)
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Petroşani” unui număr de 30 de persoane pentru activitatea depusă în slujba mineritului .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 42.760 lei rămasă necheltuită în semestrul I 2012 prin aplicarea H.C.L. nr.57/2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării Ansamblului artistic ,,Parângul” la Festivalul Internaţional de Folclor din Heikenszand-Olanda .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile necesare deplasării Formaţiei Gothic la Concursul Internaţional de muzică rock din Wacken – Germania.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9,0 mp. situată în str. Al. Florilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2,0 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20,0 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 32,0 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918-zona Pasaj Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp., situat în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., garaj nr.884 (zona Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2012.

23. Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2012.

24.Diverse

Petroşani, 25 iulie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed