Invitatia nr. 16 din 26-6-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26.06. 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind validarea domnului CIUICĂ PETRIŞOR în funcţia de consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind validarea domnului BLAG DANIEL CANTEMIR
în funcţia de consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile necesare tipăririi volumului ,,Album de goblenuri” aparţinând autorilor Ionuţ şi Gheorghe Gabroveanu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea asigurării unei părţi din cheltuielile necesare participării domnului Iancu Avram Marius la cursa de traversare înot a Canalului Mânecii, în perioada 01-08.08.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor martie-mai 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 26 de autorizaţii taxi vacante.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art.71, alin.3 din HCL nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.19, alin.1, pct.B, lit.,,c” din Anexa nr.1 la HCL nr.85/2011
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 1, alin.1 al Hotararii Consiliului Local nr.169/2009 privind aprobarea gestiunii directe si darea in administrare a serviciului public de salubrizare catre Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activitati gospodaresti de catre persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Sindicatul Vulturul Negru a spaţiului situat în str.Avram Iancu, nr.12, în suprafaţă de 17,80 mp., pe o perioadă de 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11816/2013 încheiat cu Asociaţia Proconsulting, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15492/2007 încheiat cu Asociaţia ,,Femei pentru Democraţie”, cu 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.93/7/2000, încheiat cu dl. Pop Constantin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – construcţie in suprafata de 54 mp., situat în str. N.Titulescu (P.T. Nr.9 B) din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 2481 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.23, câtre S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 mp. situat în str. Independenţei, bl.2, ap.2 către S.C.KSTREM S.R.L. Lupeni.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a trei parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. N.Bălcescu – Piaţa Centrală, către d-na Stoica Mona Lisa.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp.,situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 31mp. situată în str. Venus.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp. situată în Masivul Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în strada 1 Decembrie 1918, zona blocului nr.120.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 136 mp. situat in str. Micu Klein, nr.52/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 401 mp. situat in str. General Vasile Milea, nr.36/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Diverse

Petroşani, 20.06.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed