Invitatia nr. 16 din 20-7-2012

SEDINTA CL DIN 20.0.7.2012

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 20 iulie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 19 iulie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed