Invitatia nr. 15 din 6-6-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 06 iunie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea organizării Simpozionului Internaţional ,,Sănătate prin alimentaţie”, ediţia a V-a, din 9 iunie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului ,,Ghiozdanul meu” în vederea susţinerii învăţământului şcolar din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp., situată în str. Nicolae Bălcescu (intersecţia cu Al. Poporului) aferentă extinderii unui chioşc.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 96 mp., situată în Masivul Parâng, zona C.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren cu suprafaţa de 75 mp., situată în str.1 Decembrie 1918, bl.85 –parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9. Privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnei Anca Maria Glonţ.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local
Doina Popescu

Petroşani, 05 iunie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed