Invitatia nr. 14 din 29-5-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 mai 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani pentru anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind modificarea art.31 pct.12 din H.C. L. nr. 375/2012 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se voracorda în anul şcolar 2012-2013 , semestrul II , în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 36.500 lei în vederea organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria, în perioada 22 iulie -28 iulie 2013 şi deplasarea elevilor din Petroşani la Varpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea suportării cheltuielilor de transport necesare deplasării echipei Salvamont Petroşani la ,,Cupa mondială de parapantă X-ALPS 2013″.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 700 lei în vederea suportării cheltuielilor de transport necesare deplasării echipei Universităţii Petroşani la finala naţională a competiţiei,,Compania anului 2013″.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei în vederea editării şi tipăririi volumului ,, Meleag Străbun” aparţinând autoarei Gâţ Elena.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului ,,Ghiozdanul meu” în vederea susţinerii învăţământului şcolar din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind privind darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petrosani, a obiectivului „Piata Dacia”, situat in municipiul Petroşani, strada Aviatorilor, din patrimoniul public al municipiului Petroşani aflat in administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Doctor Clown”a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,20 mp., pe o perioadă de 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” a imobilului clădire din str. Gen. Dragalina nr.1 şi a terenului în suprafaţă de 475mp. notat în CF 60468 Petroşani, nr. cadastral 60468, pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.2302/2012 încheiat cu Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în Caz de Inundaţii PETRO AQUA, cu 3 ani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi a unor bunuri de natura obiectelor de inventar din domeniul privat al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar,respectiv scoaterea din evidenta contabila a unor imobilizari necorporale din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 22 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 22 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) nr. P 33/2013 şi concesionarea prin licitaţie publică a cinci parcele de teren cu suprafaţa de 24 mp. fiecare pentru construire ,,GRUP DE GARAJE” în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 12,25 mp. situată în str. Avram Iancu, bl. 5 A, sc.1, ap.1 -parter, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 34 mp. situată în str. Aviatorilor, în scopul extinderii unui spaţiu comercial existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 153 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu, bl.5-parter, în scopul amenajării unei terase sezoniere.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 704 mp. situată în str. DN 66, în vederea construirii unui spaţiu prestări servicii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str.Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Diverse

Petroşani,23 mai 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed