Invitatia nr. 14 din 24-5-2012

SEDINTA CL DIN 24.05.2012

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 mai 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei hoteliere în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor februarie- aprilie 2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1.722,18 lei pentru locuinţa proprietate privată a municipiului Petroşani situată în str. Saturn,bl.2, ap.80.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind evaluarea rezultatelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul programului ,,Europa pentru cetăţeni”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind distribuirea pe bază de reciprocitate a publicaţiilor turistice ale municipiului Petroşani şi oraşului Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind extinderea programului comun de schimb de experienţă între funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice din subordinea Primarului şi a Consiliului Local din Municipiul Petroşani şi instituţii similare subordonate Primarului şi Consiliului Local din oraşul Várpalota – Ungaria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind evaluarea programului comun de colaborare Petroşani-Várpalota pe anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 380 mp. situată în vecinătatea sediului Insemex.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1633 mp., situată în str. Griviţa Roşie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp., situată în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6,6 mp., situată în str. Gen. V. Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 135,00 mp., situată în Masivul Parâng, în vederea construirii unei case de vacanţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei a unei parcele de teren în suprafaţă de 10,2 mp., situată în str. Al. Florilor, în vederea extinderii garajului existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., situat în strada Gen. Vasile Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafata de 70 mp., notat în CF 60082 Petroşani, situat în strada Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 72 mp., notat în CF 62762 Petroşani, situat în strada Horia, bl.63 C, sc.2, ap.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1144 mp., situat în strada Institutului, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Diverse

Petroşani,18 mai 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed