Invitatia nr. 14 din 10-6-2014

şEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 10 iunie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de PROIECTUL Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 37.000 lei necesari organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria, în perioada 22 iulie -27 iulie 2014 şi deplasării elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 21 iulie-26 iulie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Economic ,,Hermes”,al Simpozionului Internaţional ,,Sănătate prin alimentaţie” ediţia a VII-a în data de 14.06.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 6 iunie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed