Invitatia nr. 13 din 10-5-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

INVITAŢIE

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 10 mai 2012, în oraşul Várpalota – Ungaria, Sala Thuri, începând cu ora 16 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind evaluarea rezultatelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul programului ,,Europa pentru cetăţeni”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind distribuirea pe bază de reciprocitate a publicaţiilor turistice ale municipiului Petroşani şi oraşului Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind extinderea programului comun de schimb de experienţă între funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice din subordinea Primarului şi a Consiliului Local din Municipiul Petroşani şi instituţii similare subordonate Primarului şi Consiliului Local din oraşul Várpalota – Ungaria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind evaluarea programului comun de colaborare Petroşani-Várpalota pe anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5. Diverse

Petroşani, 04 mai 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed