Invitatia nr. 12 din 8-5-2012

SEDINTA DE INDATA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 08 mai 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 380 mp. situată în vecinătatea sediului Insemex.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1633 mp., situată în str. Griviţa Roşie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., situat în strada Gen. Vasile Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 04 mai 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed