Invitatia nr. 12 din 22-5-2014

SEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 22 mai 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din HCL 36/2014 pentru modificarea Art. 2 din HCL nr. 236/2011 privind aprobarea proiectului Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Petroşani şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 21 mai 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed