Invitatia nr. 12 din 10-5-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 10 mai 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate ,,Zilelor Municipiului Petroşani”, ediţia a XII-a, în perioada 30.05-02.06.2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 4.000 lei a sumei aprobate prin HCL nr.93/2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 9 mai 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed