Invitatia nr. 11 din 23-4-2013

SEDINTA CL DIN 25.04.2013

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 25 aprilie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013, semestrul II, în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2013 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării dedicate aniversării a 125 de ani de existenţă a Bisericii Reformate din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea susţinerii unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării ansamblului Parângul la evenimente culturale care vor avea loc în Turcia , în perioada 19-27 iunie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea domeniului public al municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind privind casarea unor bunuri de natura obiectelor de inventar din domeniul privat al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public
al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Colegiul European Pentru Mediere a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 21,85mp., pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al HCL nr.110/2013 privind concesionarea fără licitaţie către dl. col. (r) dr. Tabacu Aurel a unei suprafeţe de teren de 100 mp. în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarea prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 31 mp. Situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl. 74, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,84 mp. situată în str. Al. Florilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în str. Oituz.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în str. Zorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 18 mp. situat în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 103 mp., situat în str. 1 Decembrie 1918 ( bl.80-parter).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 342 mp. situat în str. Mihai Eminescu, nr.20/3.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului Pavel Gheorghe Iuliu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” domnului Jumancă Constantin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” domnului Matei Gottfert.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

25.Diverse

Petroşani, 19.04.2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed