Invitatia nr. 11 din 23-4-2012

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

INVITAŢIE

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.2 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 aprilie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 16 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani Alteţei Sale Regale Prinţul Paul Philippe al României.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de ARDOR Transilvania (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică) în organizarea unei dezbateri demonstrative şi a unui training pentru profesorii şi elevii care vor face parte din clubul de debate din cadrul liceelor din municipiul Petroşani şi alocarea din bugetul local a sumei de 1.600 lei în vederea organizării celor două acţiuni, la Petroşani, în perioada 25-26 mai 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, al Olimpiadei Naţionale de Muzică, secţiunea Coruri, în perioada 18-20 mai 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani a Concursului Naţional de Artă ,,Săptămâna Creaţiei Artistice” , în perioada 18-25.05.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Construire zid de sprijin Şcoala Generală I.G.Duca sediul nou din municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1645/26.01.2011 pentru terenul aferent chioşcului situat în str. N.Bălcescu (intersecţie cu str. Al. Poporului).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) nr.20-S552/2011 pentru construire ,,STAŢIE DE SORTARE ŞI STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI” în municipiul Petroşani – zona Dâlja.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 6,0 mp. situată în str. Şt.O.Iosif.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 10 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918 ( în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 22 mp., situată în str. Cireşilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2424 mp. situat în str. Cireşilor, nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 23 aprilie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed