Invitatia nr. 11 din 19-5-2014

INVITATIE LA SEDINTA CL PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 mai 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din HCL 289/2010 modificată şi completată prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate ,, Zilelor Municipiului Petroşani”, ediţia a XIII-a în perioada 29.05.- 01.06.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
6.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ unor veterani de război din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare reţele termice şi A.C.M. Spitalul de Urgenţă Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 472 din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Petroşani aprobat prin HCL nr.89/1999.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar, respectiv scoaterea din evidenta contabila a unor imobilizari necorporale din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15/2005 încheiat cu S.C. Asonya Exicom S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 30 mp., notat în CF 968 Livezeni, nr.topo 4784/1, 4785/1/10/2/2/P/10 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Saturn.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,20 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl.71, în vederea amplasării unui panou publicitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 546 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.33.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 170 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Diverse

Petroşani, 13 mai 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed