Invitatia nr. 10 din 17-4-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 aprilie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.91/2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.104/2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 7.200 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică „Cupa Parâng” – ediţia a VII-a, în perioada 10 – 11 mai 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea organizării acţiunilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei, în luna mai 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.151/2007.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 din HCL 221/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600,0 mp.situat în strada N.Titulescu, în vederea construirii unui ştrand.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,42 mp. Situat în Petroşani, strada 1.Decembrie.1918, nr.90 către Partidul Social Democrat – Organizaţia Petroşani pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Petroşani 15.04.2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed