Invitatia nr. 10 din 16-4-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 16 aprilie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a VIII-a, în perioada 17-18 mai 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 11.500 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2014, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.200 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor în vederea atribuirii de contrate de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Petroşani şi a criteriilor specifice de selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii religioase.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
9.Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea Avizului conform în vederea schimbării destinaţiei corpului B al Şcolii Generale nr.2, situat în Petroşani, str. Gheorghe Bariţiu, nr.9, judeţul Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică pentru Dosarul nr.677/57/2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind cuprinderea pavilionului compus din 16 locuinţe situat în str.Peştera Bolii, nr.3 în fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17,00 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, în spatele Poştei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16,00 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, în spatele Poştei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 49 mp. situat în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Diverse
Petroşani, 10 aprilie 2014
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed