Hotararea Consiliului Local nr. 387 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA TAXELOR PERCEPUTE DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR PENTRU ANUL 2015

HOTĂRÂREA NR.387/2014
Privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public
Administraţia Pieţelor pentru anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Analizând Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor, pentru anul 2015;
Văzând rapoartele Serviciului Public Administraţia Pieţelor, Biroului juridic, legislaţie, Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 283 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul fiscal;
În temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.”b, alin.4, lit.c şi ale art.45, alin.2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, în Piaţa Agroalimentară Petroşani, Piaţa Dacia, Micropiaţa şi în târgul săptămânal de la stadionul Jiul, taxele pentru anul 2015, sunt după cum urmează:
1)Pentru desfacerea de produse alimentare şi nealimentare din vehicule şi autovehicule:
-15 lei/zi pentru vehicule cu greutatea de până la 3,5 t
-30 lei/zi pentru vehicule cu greutatea de peste 3,5 t

2) Taxa pentru locaţii speciale:
-20 lei/zi pentru rulota de până la 10 mp.
-30 lei/zi pentru rulota mai mare de 10 mp.
-15 lei/zi pentru căsuţe amplasate ocazional

3) Taxe pentru vânzarea în târgul din zona Stadion Jiul:
-taxa 1,5 lei /m²/zi
– taxa second hand -1 leu m²/zi (cu exceptia autovehicolelor)
– taxa pentru autovehicole -1,5 lei//m²/zi

4)Taxe pentru spaţii cu destinaţie agrement de până la 30 mp. se taxează cu 10 lei/zi.
-pentru fiecare 10 mp. în plus ca suprafaţă ocupată se taxează cu 10 lei/zi
-la închirieri mai mari de 15 zile se pot face reduceri de până la 20% din valoarea taxată

5)Taxa pentru spaţii publicitare:
-pentru o perioadă de până la 30 de zile se taxează cu 1 leu/zi/mp.
-pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se inchirieaza pe baza de contract cu un pret de 0.5 lei/m²/zi

6)Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei activităţi pe cont propriu:
a) în boxe pentru brânză – 22 lei/zi
b) în boxe pentru carne – 22 lei/zi
c) agenţi economici şi producători particulari care desfac produse agroalimentare pe mesele din piaţă : 10 lei/masă/zi
d) agenţi economici din sectorul industrial (zona ţarc) – 130 lei/lună
e) pentru produse de sezon care se vand in afara pietei centrale (DN 66) sau alte locati (pepene, varză, etc.) : 1,5 lei/zi/m²/zi
f) pentru rezervare masă – 50 lei/lună/masa
g) pentru magazinaj – 2 lei/mc/zi
– 1,5 lei/mc/lună pe bază de contract de închiriere
h) pentru piaţa Dacia şi Micropiaţa – taxa /masa în piaţă – 7 lei
7) Taxa pentru desfacerea produselor agroalimentare si industriale in afara spatiilor comerciale- 5 lei/m²/zi
8) Taxa pentru ocuparea locurilor destinate vânzării obiectelor de ocazie de fiecare mp.: -1,5 lei/zi/mp.

9)Taxe pentru închirieri cântare: 5 lei/buc/zi

10)Taxa de intrare la WC pentru alte persoane decât comercianţii care îşi desfăşoară activităţi în piaţă: 1 leu intrarea

11) Taxa miel sacrificat
-5 lei/buc/miel

12)Taxa parcare – 1 leu/oră
Abonament parcare 50 lei/luna.

13) Taxa pentru folosirea abatorului de capacitate mică:
a) miel: 8 lei/buc
b) oaie: 10 lei/buc
c) porc: 40 lei/buc
d) viţel: 50 lei/buc

14) Taxa pentru închirierea meselor pentru prezentarea şi desfacerea produselor agricole de pe Platoul acoperit al Pieţei Centrale Petroşani este de 300 lei/lună/masă, pe bază de contract de închiriere.

Art.2. La data adoptării prezentei se abrogă prevederile H.C.L. nr. 376/2012 şi H.C.L. nr.185/2013.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică în presă şi prin afişare, se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi se va transmite instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed