Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 370/ 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 6 LA H.C.L. nr. 370/ 2014

IMPOZITUL
ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Autovehicule de transport
cu masa totala maxima autorizata pana la 12 tone
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta –
1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30
8 Tractoare înmatriculate 18
Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica Lei / 200 cm3
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei / an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul ( în lei / an )
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I Vehicule cu două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169
II Vehicule cu trei axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472
III Vehicule cu patru axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291
6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291

Combinaţii de autovehicule (autovehicul articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul ( în lei / an )

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310
II Vehicule cu 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012
9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012
III Vehicule cu 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986
3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986
IV Vehicule cu 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963
4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963

V Vehicule cu 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283
4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată Impozit
– lei –
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d. Peste 5 tone 64

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement *) Între 0 şi 1119
5. Scutere de apă 210

Petrosani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed