Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.370/ 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. Nr.370/ 2014

Impozitul/taxă pentru terenurile amplasate în extravilanul municipiului Petroşani

Nr.
Crt. Categoria de folosinţă Zona
Lei/ha
A B C D
1. Teren cu construcţii 31 28 26 22
2. Arabil 50 48 45 42
3. Păşune 28 26 22 20
4. Fâneaţă 28 26 22 20
5. Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X
8.

8.1 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajari piscicole 6

34 5

31 2

28 1

26
9. Drumuri şi căi ferate X X X X
10. Teren neproductiv x X X X
Coeficient de corecţie 2,4 2,3 2,2 2,1
Petrosani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed