Hotararea Consiliului Local nr. 370 din 17-12-2014

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 370/2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. nr. 370/2014

Încadrarea pe zone a terenurilor amplasate în intravilanul
municipiului Petroşani

IMPOZIT/TAXĂ
Pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii

Lei/ha

Zona din cadrul localităţii Nivelul impozitului ( pentru rangul II)
Cf. H.C.L. 30/2000

A 7.553
B 5.269
C 3.335
D 1.763

IMPOZIT/TAXĂ
Pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Nr.
Crt.
Categoria de folosinţă Zona
Lei/ha
A B C D
1. Teren arabil 28 21 19 15
2. Păşune 21 19 15 13
3. Fâneaţă 21 19 15 13
4. Vie 46 35 28 19
5. Livadă 53 46 35 28
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7. Teren cu apă 15 13 8 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X
9. Teren neproductiv x X X X

Coeficientul de corecţie pentru municipiul Petroşani este 4,00.
Petrosani, 17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed