Hotararea Consiliului Local nr. 308 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA „PLANULUI OPERATIV DE ACŢIUNE PE TIMPUL IERNII 2014 – 2015” ÎN MUNICIPIUL PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.308/2014
Privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 – 2015”
în municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 – 2015” în municipiul Petroşani;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 289/2170 din 17 iunie 2013,pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013 şi ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.”b” şi lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.13, art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 – 2015” în municipiul Petroşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, S.C.Eolian Energy S.R.L. Haţeg şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa la HCL308 /2014

S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L.HATEG
J20/351/1996
C.U.I RO8330926
LICENTA: NR. 0847/11.2.2010

PLAN OPERATIV DE ACTIUNE
Pe timpul iernii 2014-2015, in municipiul Petrosani.

I. Pentru combaterea lunecusului (polei) se va actiona astfel:

a) Vreme uscata ( temperaturi de +1C cu tendinte de scadere) si prognoza in urmatoarele ore de precipitatii. Se actioneaza cu raspanditoarele mecanice pentru a imprastia material antiderapant pe suprafetele carosabile ale podurilor si pantelor din Mun. Petrosani, conform anexei Nr.1. dupa care se continua pe toate strazile din anexa Nr 2.
Conform instructiunilor privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice , indicativ AND Nr 525/2013, pentru combaterea lunecusului timpul maxim admis pentru raspandirea materialelor antiderapante este de maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului .
b) Pentru combaterea poleiului pe strazile secundare se va actiona cu materiale antiderapante in maximum 5 ore de la semnalarea fenomenului.
II. La aparitia poleiului si a precipitatiilor sub forma de ninsori slabe , de 5-6 cm, se actioneaza cu utilajele cu lama si cu material antiderapant, hotararea apartinand coordonatorului de serviciu din cadrul S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG.
Pentru obiectivele din anexa 2 , programul se va executa in maxim 6 ore dupa care se trece la executarea acestor operatiuni pe strazile secundare , operatiuni ce trebuie executate in maxim 8 ore de la incetarea ninsorii. Actiunea de deszapezire incepe din Centrul Civic al Municipiului Petrosani.
III. Actiunea de deszapezire cand stratul de zapada este peste 10cm .
Arterele din anexa Nr. 2 trebuie sa fie circulabile in ambele sensuri in cel mult 12 ore actionandu-se continuu cu toate utilajele din dotare. Dupa incetarea ninsorii si asigurarea unei stari bune de circulatie pe arterele din anexa Nr.2 se va actiona si pe strazile secundare.
IV. Actiunea de deszapezire cand zapada este peste 30cm.
In cazul in care nu se poate interveni din cauza viscolului se va interveni imediat ce sa oprit vantul, cu toate utilajele cu lama din dotare pentru strangerea si indepartarea zapezii incepand cu Centrul Civic si continuand cu strazile din anexa Nr.2 si strazile secundare. Daca se constata ca este necesar se va administra si material antiderapant pentru a indeparta total zapada de pe carosabil. Vor fi mobilizati in caz de nevoie in actiunea de deszapezire agentii economici care au contract in derulare cu S.P.A.D.P.P cu toate utilajele si masinile din dotare pana la crearea conditilor de circulatie pe strazi. Perioada maxima de punere in functiune optima a suprafetei stradale este de 24 ore. Toate
Societatile Comerciale vor interveni in actiunea de indepartare a zapezii din fata unitatii si din interior cu utilaje si personal.
V. In vederea curatirii zapezii de pe trotuare, case particulare in zona Societatilor Comerciale si a Institutiilor Publice se vor mobiliza cetatenii , factorii de raspundere in temeiul prevederilor regulamentului de Salubrizare a Municipiului Petrosani.
Se vor aplica sanctiuni in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, H.C.L. nr. 33/2008, modificata prin H.C.L. nr. 108/2013, in situatia in care se constata dezinteres sau incalcarea prevederilor privind deszapezirea.
VI. Mijloacele de deszapezire vor fi echipate corespunzator si vor fi garate in curtea punctului de Colectare-Deseuri situat in strada Carbunelui nr. 3 .
VII. S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG. va interveni in actiunea de deszapezire in timp de maxim 1(una) ora de la anuntul primit.
Pentru buna desfasurare a interventiilor pe timp de iarna S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG.
dispune de :
1) Autovehicule si utilaje:
Nr crt Nr Inmatriculare Tip Vehicol Sistem de Actionare Conducator Auto+Nr Tel
1 HD-07-VGO UNIMOG LAMA+ RASPANDITOR MECANIC PETRESCU DOREL
0785256473
2 HD-07-WZR UNIMOG LAMA+ RASPANDITOR MECANIC IONUT PETRU
0762265322
3 HD 34 ADP MAN LAMA+ RASPANDITOR MECANIC PETRESCU DANUT
0765569184
4 HD 06 BHU AUTOBASCULANTA TRANSPORTAT ZAPADA STEFONI ADRIAN
0760154656
5 HD 20 EOL MULTICAR LAMA + RASPANDITOR MECANIC+TRANSPORTAT ZAPA RAICU FLORIN
0723643486
6
HATEG 253 TRACTORAS LAMA +RASPANDITOR MECANIC OLARIU PAUL
0769400942
7 HATEG 262 TRACTORAS LAMA +RASPANDITOR MECANIC TIMIS VASILE
0769021741
8 HATEG 230 INCARCATOR FRONTAL INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA BIBA SERGIU
0762673619
9 HATEG 252 INCARCATOR FRONTAL INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA OLARIU PAUL
0769400942
10 HD 01 EOL AUTOBASCULANTA+ GREIFER INCARCAT SI TRANSPORTAT ZAPADA DUBAT ADRIAN
0736499169
11 HD 03 EOL AUTOBASCULANTA TRANSPORT ZAPADA RADUCA NICOLAE

2) Stocuri de materiale si unelte
NR
CRT DENUMIRE MATERIAL UNITATE DE MASURA CANTITATE NECESARA CANTITATE EXISTENTA OBSERVATII
1 NISIP MC 1000 100 IN CURS DE APROVIZIONARE
2 SARE TONE 500 200 IN CURS DE APROVIZIONARE
3 CLORURA DE CALCIU SOLIDA TONE 10 2 IN CURS DE APROVIZIONARE
4 LOPETI BUCATI 20 20
5 LOPETI ZAPADA BUCATI 20 20
6 TARNACOAPE BUCATI 5 5
7 SPARGATOR GHEATA BUCATI 5 5
8 MATURI BUCATI 50 50

3) Personalul de interventie
Programul de interventie se va desfasura pe 3 schimburi fiecare schimb a cate 8 ore.
3.1 Personal pentru efectuarea lucrarilor manuale- 12 muncitori ( 4/ schimb)
3.2 Personal care deserveste mijloacele de transport auto si utilajele -8 persoane
3.3 Coordonatori activitate conform anexei nr.5

Anexa Nr 1.
Poduri , strazi in panta si intersectii.
NR.
CRT DENUMIRE TRONSON STRADA GRAD DE PRIOARITATE NR.
CRT DENUMIRE TRONSON STRADA(pod) GRAD DE PRIORITATE
1 CAROL SCHRETER 1 1 POD SLATINIUARA 1
2 TIMISOAREI 1 2 POD SALATRUC 1
3 NICOLAE BALCESCU 1 3 POD MALEA 1
4 INTERSECTIE DN66-ION CREANGA 1 4 POD DARANESTI 1
5 INTERSECTIE 1 DECEMBRIE- AVIATORIILOR 1 5 POD- STR. ANGHEL SALIGNY 1
6 STR. DARANESTI, INTRARE PETRILA 1 6 POD STR, OITUZ 1
7 TRONSON KM122-123 1 7 POD STR GEORGE ENESCU 1
8 TRONSON KM 121-120 1 8 POD STR SATURN 1
……………………. 9 POD KM123 1
…………………. 10 PO KM 133 1
………………….. 11 POD AVIATORIILOR 1
……………………. 12 POD JIUL DE EST 1
………………….. 13 POD KM 122 1

Anexa Nr.2. Caile de circulatie pe care se executa activitate de deszapezire si combatere a poleiului cu Prioritate.(NIVEL DE VIABILITATE I)
NR.CRT DENUMIRE TRONSON LUNGIME (metri)
1 STR. 1 DECEMBRIE 1918 ( INTERSECTIA CU STRADA MIHAI VITEAZAU – POD SALATRUC 2137
2 POD SALATRUC INTERSECTIE LIVEZENI 1500
3 DRUM TRANZIT ( TRIAJ –VIADUCT-INTRARE ORAS PETRILA 2000
4 STR HOREA 265
5 STR CAROL SCHRETER 251
6 STR NICOLATE BALCESCU 205
7 STR. AVRAM IANCU 600
8 STR. ION CREANGA 200
9 STR.CARPATI 364
10 STR. 9MAI 782
11 STR. ALEEA FLORILOR 237
12 STR 13 SEPTEMBRIE 256
13 STR ANGHEL SALIGNY 318
14 STR. UNIVERSITATII 778
15 STR. GENERAL DRAGALINA 239
16 STR ST.O. IOSIF 162
17 STR, MUNCII 114
18 STR 22 DECEMBRIE 344
19 STR SLATINIOARA 2000
20 STR. NICOLAE TITULESCU 2156
21 STR. OITUZ 680
22 STR. UNIRII 540
23 STR, AVIATORIILOR 1374
24 STR. VENUS 617
25 STR. GOCIU NICUSOR 435
26 STR. INDEPENDENTEI 1290
27 STR.CUZA VODA 790
28 STR.LUNCA 2100
29 STR.GEORGE ENESCU 760
30 STR.TRANSILVANIEI 991
31 DRUM FORESTIER ROSIA-SASA BOSNIA 8400

Total 32.885 ml

Anexa nr. 3
Caile de circulatie ( trotuare) pe care se executa deszapezire si combatere a poleiului mecanizat (materiale folosite clorura de calciu solida si amestec de nisip cu sare).

UTILAJ HATEG 253 – CONDUCATOR AUTO OLARIU PAUL
HATEG 262 – CONDUCATOR AUTO TIMIS VASILE

NR. CRT DENUMIRE TRONSON –STRADA
1 STR. 1DECEMBRIE 1918 ( ZONA LICEUL TEORETIC PARC ROMTELECOM, PARC PENSIONARI, SC.GEN IG DUCA,PROMARIA PETROSANI PARC CAROL SCHRETER)
2 STR. C-TIN MILLE
3 STR.INSTITUTULUI (UNIVERSITATII)
4 STR.ST.O.IOSIF (ZONA SC GEN IG DUCA SEDIUL-NOU SI ZONA CIMITIR)
5 STR 22 DECEMBRIE
6 STR. ALEEA POPORULUI
7 STR. SLATINIUARA
8 STR. CARPATI (ZONA GRADINITA NR3)
9 STR. AVIATORILOR (ZONA GRADINITA NR.3)
10 STR. INDEPENDENTEI (ZONA GRADINITA NR.4 SI SC GENNR.6 CARMEN SYLVIA)
11 STR. GENERAL DRAGALINA(ZONA GRADINITA NR.1)
12 STR. NICOLAE TITULESCU (ZONA SPITAL DE URGENTA)
13 STR. GHE. BARITIU (ZONA SC.GENERALA NR2)
14 STR. DARANESTI (ZONA SC. GEN NR.3)
15 STR. OITUZ( ZONA SC GEN.NR5)
16 STR. VENUS (ZONA SC.GEN. NR7)
17 TOATE PARCARILE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PETROSANI (UNDE SE POATE INTRA)
18 ZONA PIETEI CENTRALE SI A MICROPIETEI DACIA
( UNDE SE POATE INTRA)
19 ZONA PUNCTELOR TERMICE DIN MUNICIPIUL PETROSANI( UNDE SE POATE INTRA)

SEF FORMATIE
TIMIS VASILE

Anexa Nr.4
Sectoarele in care se executa deszapezirea mecanizat si combatere a poleiului cu material antiderapant solid.

SECTOR NR.1: UTILAJ UNIMOG HD O7 WZR
CONDUCATOR AUTO: IONUT PETRU
NR.CRT DENUMIRE STRADA SUPRAFATA (mp)
1 STR. 1DECEMBRIE 1918 ( SENS GIRATORIU AVION)- POD SALATRUC 22500
2 POD SALATRUC INTERSECTIE LIVEZENI 22500
3 1 DECEMBRIE 1918- AVIATORIILOR 20610
4 STR OITUZ 4760
5 STR UNIRII 3780
6 STR VENUS 4319
7 STR GOCIU NICUSOR 3045
8 DRUM AUTO FORESTIER SASA 12500
9 STR INDEPENDENTEI 5530
10 STR LUNCA 14700
11 COLONIA PETROSANI 22500
TOTAL 136724 mp

LUNGIME 16.536 m

SEF FORMATIE
IONUT PETRU

SECTOR NR. 2 UTILAJ: HD-34-ADP
CONDUCATOR AUTO :PETRESCU DANUT

NR CRT DENUMIRE STRADA SUPRAFATA
(mp)
1 STR. TIMISOAREI 3556
2 STR NICOLAE BALCESCU 3075
3 STR AVRAM IANCU 9000
4 STR ION CREANGA 1400
5 STR CARPATI 2548
6 STR 9 MAI 5474
7 STR ALEEA FLORILOR 1659
8 STR 13 SEPTEMBRIE 1792
9 STR GEORGE ENESCU 5320
10 STR GENERAL DRAGALINA 1673
11 STR ST.O. IOSIF 6734
12 STR MUNCII 798
13 STR 22 DECEMBRIE 2408
14 STR SLATINIOARA 14000
15 STR NICOLAE TITULESCU 15092
16 CONSTRUCTORUL 6840
17 1 MAI 3542
18 UZINEI-POMILOR- SALCAMILOR- VOIEVODULUI 3882
19 POIENILOR-MARASESTI- EROILOR 2963
20 MAGURII 1056
TOTAL 92816 mp
LUNGIME 14983 m

SEF FORMATIE: ROGOBETE MELINDA

SECTOR Nr.3 UTILAJ :UNIMOG HD-07- VGO
CONDUCATOR AUTO : BIBA CLAUDIU
NR.CRT DENUMIRE STRADA SUPRAFATA
(mp)
1 DRUM TRANZIT( TRIAJ – VIADUCT – INTRARE PETRILA) 28000
2 MALEIA 20300
3 STR GENERAL V MILEA 4732
4 STR ZORILOR 1155
5 STR CONSTANTIN MILLE 1057
6 STR HOREA 1855
7 STR CAROL SCHRETER 1757
8 STR ANGHEL SALIGNY 2226
9 STR UNIVERSITATII 5446
10 STR CUZA VODA 5530
11 STR TRANSILVANIEI 6937
12 BOSNIA 12500
13 ROSIA 15000

TOTAL 106 495 mp
LUNGIME 14.785 m.

SEF FORMATIE: BIBA CLAUDIU

SECTOR Nr.4
UTILAJ : HD 20 EOL
CONDUCATOR AUTO : RAICU FLORIN
CENTRU CIVIC (se executa deszapezire cu utilaj dotat cu lama de deszapezire si raspanditor mecanic de material antiderapant- clorura de calciu solida).
SUPRAFATA sector 30 000mp.

SEF FORMATIE: RAICU FLORIN

Anexa nr. 5.
Lista persoanelor responsabile din cadrul S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG
NR.
CRT NUMELE SI PRENUMELE NUMAR DE TELEFON FUNCTIA
1 PETRESCU DOREL 0785256473 CONDUCATOR AUTO
2 ROGOBETE MELINDA 0766572216 DIRECTOR P.L
3 IONUT PETRU 0768 690 280 CONDUCATOR AUTO
4 PETRESCU DANUT 0765 569 184 CONDUCATOR AUTO
5 BIBA CLAUDIU 0762265322 CONDUCATOR AUTO
6 CIC NICOLAE 0723 014 729 CONDUCATOR AUTO
7 RAI CU FLORIN 0723643486 CONDUCATOR AUTO
8 STEFONI ADRIAN
0760134656 CONDUCATOR AUTO
9 TIMIS VASILE CONDUCATOR AUTO
10 OLARIU PAUL 0769400942 CONDUCATOR AUTO
11 BIBA SERGIU 0762673619 CONDUCATOR AUTO

TELEFOANE UTILE

DISPECERAT S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG: 0766572216

POLITIA LOCALA: 0254541114

S.P.A.D.P.P.0254541221

Coordonator activitate ROGOBETE MELINDA ,
Director S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L. HATEG.
Telefon: 0766572216

Petroşani, 23.10. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed