Hotararea Consiliului Local nr. 307 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ACORDATE ÎN URMA PROCEDURII DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

HOTĂRÂREA NR. 307/2014
privind aprobarea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi acordate în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim taxi acordate în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată;
Văzând raportul Compartimentului Transport Public Local, Biroului Juridic, Legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2014 privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi cu prevederile art. 28 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
În temeiul art. 36, alin. 9) şi art. 45, alin. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Aprobă atribuirea autorizaţiilor taxi pentru transportul în regim de taxi, acordate în urma aplicării procedurii de atribuire în gestiune delegată, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Compartimentului Transport Public Local şi Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 307/2014

LISTA
cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Petroşani

NR. CRT TRANSPORTATORUL AUTORIZAT TIP AUTOVEHICUL PUNCTAJ OBŢINUT
1 ADA BENE LUX COMEX S.R.L. va deţine un autovehicul SKODA RAPID 260
2 ADA BENE LUX COMEX S.R.L. va deţine un autovehicul SKODA RAPID 260
3 S.C. CITY TRANS IMPEX S.R.L. deţine un autovehicul DACIA LOGAN, nr. înmatriculare HD 03 WVW 255
4 LEONTE CĂTĂLIN – DOREL P.F.A. deţine un autovehicul DACIA LOGAN MCV 250
5 ADA BENE LUX COMEX S.R.L. va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 250
6 GOGA ALEXANDRU – VASILE P.F.A. deţine un autovehicul DACIA LOGAN, nr. înmatriculare B 56 VWM 245
7 BELEA DAN COM ÎI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 240
8 S.C. PERSONAL TRANSERV S.R.L. deţine un autovehicul DACIA SANDERO, nr. înmatriculare HD 10 PBU 220
9 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
10 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
11 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
12 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
13 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
14 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
15 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
16 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
17 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
18 S.C. TAXI ALPIN S.R.L. PETROŞANI va deţine un autovehicul DACIA LOGAN 190
19 S.C. PERSONAL TRANSERV S.R.L. deţine un autoturism DACIA SANDERO, nr. înmatriculare HD 10 KCM 160
20 S.C. PERSONAL TRANSERV S.R.L. deţine un autoturism DACIA LOGAN,
nr. înmatriculare HD 50 SKY 150

Petroşani,23.10.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed