HCL 67_68/ 12.04.2017

 

HCL 67_68/ 12.04.2017

HCL 67/ 12.04.2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” propus pentru finanțare prin POR 2014-2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.

HCL 68/ 12.04.2017 – de aprobare a proiectului ”Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică”și a cheltuielilor legate de proiect.

Comments are closed