HCL 54_27.02.2020

HCL 54_27.02.2020 – pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea U.A.T. Municipiul Petroşani pe o perioadă de 3 ani.

Comments are closed