HCL 53_27.02.2020

HCL 53_27.02.2020 – privind aprobarea modalitatii de gestiune prin gestiune directa a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroșani, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petrosani cât și a Caietului de sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani.

Comments are closed