HCL 52_27.02.2020

HCL 52_27.02.2020 – privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani ca urmare a reevaluării acestora.

Comments are closed