HCL 52/ 28.02.2018

HCL 52/ 28.02.2018 – privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului ,,Reabilitarea conductei de distribuţie OL 500 mm amplasată între bl.6 str. Păcii şi str. 9 Mai bl.2-4 Petroşani Nord” către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.

Comments are closed