HCL 49_27.02.2020

HCL 49_27.02.2020 – privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numărului de personal din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.

Comments are closed